สัญลักษณ์ต่างๆ บนไพ่ Poker

สัญลักษณ์ต่างๆ บนไพ่ Poker

Poker เป็นเกมการละเล่นที่มีไพ่เข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักทำให้เรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆ บนตัวไพ่เป็นอะไรที่ผู้เล่นจะต้องทำความเข้าใจและจำให้ได้ขึ้นใจ โดยข้อดีของสัญลักษณ์ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้นั้นก็คงเป็นเรื่องของความเข้าใจง่ายที่ไม่ว่ายังไงๆ ก็สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองก่อนคร่าวๆ ได้นั่นเอง

โดยสิ่งแรกที่เราต้องสังเกตบนไพ่นั้นก็คือสีที่แตกต่างกันของไพ่ทั้งสองสี ซึ่งสีเบสิกพื้นฐานของไพ่ที่ใช้กันมักจะเป็นไพ่ที่มีสัญลักษณ์สีดำกับไพ่ที่มีสัญลักษณ์สีแดงซึ่งไพ่ที่มีสัญลักษณ์สีดำมักจะมีคะแนนที่มากกว่าไพ่ที่มีสัญลักษณ์สีแดง และนอกจากนี้ยังมีเรื่องของไพ่แบบตัวเลขกับไพ่แบบตัวอักษรที่แตกต่างกัน โดยไพ่ตัวเลขจะเริ่มตั้งแต่เลข 1 ถึง 10 จากนั้นก็จะเป็นไพ่ประเภทตัวแทนได้แก่ไพ่ J หรือ Jack Q หรือ Queen K หรือ King โดยไพ่ Jack อาจจะเรียกได้ว่าไพ่แจ็คหรืออัศวิน ส่วนไพ่ Queen หรือไพ่ควีน และKing ก็คือไพ่คิงนั่นเอง

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นทำให้เห็นว่าไพ่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งความใหญ่ของไพ่เองนอกจากจะดูที่สีของตัวไพ่แล้วยังต้องดูที่แต้มไพ่ และนอกจากนี้ยังต้องดูที่สัญลักษณ์บนหน้าไพ่อย่างสัญลักษณ์ทั้งสี่ที่จะเรียกกันว่า “ดอก”โดยจะเรียงจากดอกใหญ่ไปดอกเล็กดังต่อไปนี้ โพธิ์ดำ หัวใจ ข้าวหลามตัดและดอกจิก โดยโพธิ์ดำกับดอกจิกจะมีสีดำ ส่วนหัวใจกับข้าวหลามตัดจะเป็นสีแดง ซึ่งดอกของไพ่เองก็เป็นตัวที่ช่วยบ่งชี้ความใหญ่ของไพ่แต่ละใบได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *